Värderingar & riktlinjer

Värderingar & riktlinjer

Innehåll: 

Vi strävar efter ständig förbättring. Genom att hela tiden arbeta i enlighet med våra mål, policys och värderingar vill vi skapa ett alltmer miljö- och kvalitetsmedvetet företag, där både kunder och medarbetare trivs.


Värderingar
Nordemansbolagens värderingar ska genomsyra företaget och vara tydliga för alla. Ordning och reda, hederlighet och ärlighet, lyhördhet för kundens behov och en respekt för individen, gör att alla bemöts på lika villkor.

 

I praktiken innebär det bland annat att:

- Vi gör rätt första gången.
- Vi ber om ursäkt och rättar till om vi gör misstag.
- Vi ser inte en korrekt reklamation som en kostnad, utan som en investering i en nöjd kund.

 

Kvalitetspolicy
Vi strävar efter att med ett personligt engagemang tillgodose produkter och tjänster som motsvarar kundens behov, krav och förväntningar.

 

Vårt kvalitetsarbete skall präglas av ständiga förbättringar och policyn efterföljs genom att: 

-Vi har tydliga processer och rutinersamt ett systematiskt förbättringsarbete.

-Alla medarbetare, genom utbildning och träning, blir kompetenta för sina arbetsuppgifter.

-Alla ledare i företaget aktivt stöttar och stimulerar sina medarbetare i arbetet.