Nordemans Bil är ett företag med gamla anor.

Vår historia

Nordemans Bil är ett familjeägt bilhandelsföretag med anor från 1856, då FW Nordeman startade en järnhandelsrörelse i Örnsköldsvik. Under 1920-talet började företaget så smått att marknadsföra bilar, men det var först efter krigsslutet år 1945 som bilförsäljningen tog fart på riktigt.

År 1948 knöts Volkswagenagenturen till rörelsen och några år senare även Scaniaagenturen. Bilhandeln expanderade och år 1955 bildades Nordemans Bil AB som ett självständigt bolag med Nils Nordeman som ägare. Året därpå firade Nordemans 100 år och antalet anställda i Nordemans Jern och Nordemans Bil uppgick då till 115 personer.

Nordemans Bil såldes år 1982 till familjen Thore Hägglöf som köpte rörelsen av familjen Nils Nordeman. Idag leder andra generationen Hägglöf verksamheten med Mats Hägglöf som VD.

Totalt omsätter Nordemans Bil cirka 900 mkr och har cirka 150 anställda.

Dotterbolaget Bil Nord har agentur för Scania lastbilar i Lycksele och Örnsköldsvik och fullserviceverkstäder finns på båda orterna. Här omsätts cirka 300 miljoner och cirkaa 35 anställda jobbar febrilt för att hålla Sverige igång.