Miljö

Miljö

 

Vi har ett solidariskt ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljötänkande ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att verksamheten:

- ska bedrivas med stor hänsyn till miljön
- ska uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning
- ständigt ska förbättras för att minska belastningen på miljön

 

Arbetet skall ske med löpande kunskapsutveckling och investeringar som står i relation till långsiktig lönsamhet och trygghet för alla medarbetare.