Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Innehåll: 

 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för en långsiktig och hållbar utveckling mot en bättre miljö. 

 

Miljötänkande ska genomsyra all vår verksamhet, vilket innebär att allt vi gör:

- ska göras med stor hänsyn till miljön
- ska uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning
- ständigt ska förbättras för att minska belastningen på miljön

 

Arbetet ska ske med löpande kunskapsutveckling och investeringar som står i relation till långsiktig lönsamhet och trygghet för alla medarbetare.

 

Nordemans Bil arbetar kvalitetsstyrt och kontrolleras årligen enligt ISO 9001. Certifikatet ges ut av TUV. 

Nordemans innehar också ackreditering av Swedac enligt standarden ISO 17020 för typen ER, dvs släckning av besiktnings tvåor.                                                        

Vi jobbar med Ac-kylarbeten enligt katergori V. Där är vi certifierade av INCERT enligt SFS 2016:1128

I många ärenden jobbar vi tätt ihop med försäkringsbolagen. Och även här har vi certifikaten som behövs för kvalitet och miljö.

Godkänd bilverkstad säkerställer den kvalitet du som bilägare har rätt att kräva av en bilverkstad. Konsumentverket står bakom denna kvalitetsstandard som innebär att verkstadens arbete, miljökrav och arbetsgivaransvar kontrolleras varje år såväl tekniskt som administrativt av opartiska tredjepartskonsulter.