Mer än bara en vindruta

Mer än bara en vindruta

Din vindruta är ditt hjälpmedel för att kunna se ut vid körning, men den har fler funktioner utöver att erbjuda dig god sikt. I många nyare bilar är en hel vindruta avgörande för att assistanssystem ska fungera korrekt och vindrutan bidrar även till din krocksäkerhet. Är rutan trasig kan det påverka din säkerhet inför och i en eventuell kollision.

 

Ett stenskott kan i många fall lagas, men görs inte lagningen i tid kan det resultera i att rutan spricker. Spricker rutan behöver hela bytas ut så laga ditt stenskott i tid och håll nere kostnaden. En lagning av stenskott kostar mindre än byte av en vindruta.

 

Vi hjälper dig med lagning och byte av bilrutan oavsett vilket märke du har - kontakta oss så snart skadan har uppstått så hjälper vi dig med en åtgärd för att förhindra att skadan blir större!

Jag är intresserad

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy

Kontaktpersoner

Nordemans Bil Örnsköldsvik

Jan Rundqvist
Servicerådgivare / Skadebesiktare
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
jan.rundqvist [at] nordemansbil.se
Peter Lundmark
Servicerådgivare
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
peter.lundmark [at] nordemansbil.se
Mikael Byström
Kundmottagare
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
mikael.bystrom [at] nordemansbil.se
Lars Sjölund
Chef Skadeverkstaden
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
lars.sjolund [at] nordemansbil.se

Nordemans Bil Lycksele

Klas Göran Önnhall
Servicerådgivare
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
klas-goran.onnhall [at] nordemansbil.se