Vi har alla ett gemensamt ansvar för en långsiktig och hållbar utveckling mot en bättre miljö. Miljötänkandet ska genomsyra vår verksamhet, vilket innebär att allt vi gör:

  • ska göras med stor hänsyn till miljön
  • ska uppfylla eller överträffa gällande miljölagstiftning
  • ständigt ska förbättras för att minska belastningen på miljön.


Arbetet ska ske med löpande kunskapsutveckling och investeringar som står i relation till långsiktig lönsamhet och trygghet för alla medarbetare.

Våra Certifieringar och ackrediteringar

Vi arbetar kvalitetsstyrt och kontrolleras årligen enligt ISO 9001. Certifikatet ges ut av TUV.

Godkänd Bilverkstad

Säkerställer den kvalitet du som bilägare har rätt att kräva. Konsumentverket står bakom denna kvalitetsstandard som innebär att verkstadens arbete, miljökrav och arbetsgivaransvar kontrolleras varje år såväl tekniskt som administrativ av opartiska tredjepartskonsulter

INCERT

Vi jobbar med AC-kylarbeten enligt kategori V. Där är vi certifierad av INCERT enligt SFS 2016:1128

Swedac

Vi innehar också ackreditering av SWEDAC enligt standarden ISO 17020 för typen ER, dvs släckning av besiktningstvåor

Försäkringsbolag

I många ärenden jobbar vi tätt ihop med försäkringsbolagen. Och även här har vi certifikaten som behövs för kvalitet och miljö

Läs mer