Historia

Billeverans på den gamla goda tiden
En ny Volkswagen 1960

Historia

Nordemans Bil - traditionsrikt företag med en bred förankring i hemorten

Nordemans Bil AB är ett familjeägt bilhandelsföretag med anor från 1856, då F W Nordeman startade en järnhandelsrörelse i Örnsköldsvik. Under 1920-talet började företaget så smått att marknadsföra bilar, men det var först efter krigsslutet 1945 som bilförsäljningen tog fart.

År 1948 knöts Volkswagenagenturen till rörelsen och några år senare även Scaniaagenturen. Bilhandeln expanderade och 1955 bildades Nordemans Bil AB som ett självständigt bolag med Nils Nordeman som ägare. Året därpå firade Nordemans 100 år. Antalet anställda i Nordemans Jern och Nordemans Bil uppgick då till 115 personer.

Nordemans Bil såldes 1982, då familjen Thore Hägglöf köpte rörelsen av familjen Nils Nordeman. I dag leder andra generationen Hägglöf verksamheten med Mats Hägglöf som VD.

Nordemans Bil Örnsköldsvik

Mats Hägglöf
VD
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
mats.hagglof [at] nordemansbil.se