Nyheter

28 september 2020 • 11:43
•    Fyra nya V8-motorer och drivlinor ger bränslebesparingar på upp till sex procent •    530, 590, 660 och 770 hk – en uppställning med oöverträffad V8-styrka •    Låg intern friktion, uppdaterad turboenhet och smarta tillbehör •    Uppdaterat efterbehandlingssystem och prestanda •    Längre och tyngre lastbilar ger ökad transporteffektivitet och lägre CO2-utsläpp, såväl med som utan biodiesel. Scanias nya V8-motorer erbjuder inte bara rekordhög effekt utan även väsentligt förbättrad bränsleeffektivitet. Totalt kan besparingen uppgå till sex procent eller mer under rätt förhållanden.
23 september 2020 • 14:03
Vinst fyra år i rad – det är Scanias resultat i det prestigefyllda tyska testet ”Green Truck” där lägsta bränsleförbrukningen är det enda som räknas. Tre av branschens premiummärken ställde upp i årets test, där 40-tonskombinationer med minst 500 hk jämfördes på den knappt 36 mil långa testslingan på vägar norr om München. Men ännu en gång var det Scania, nu med en R 540, som visade att den lägsta bränsleförbrukningen går att kombinera med den högsta snittfarten – ett svårslaget erbjudande för alla europeiska långtradarkunder. Med en genomsnittlig förbrukning på 25,14 liter/100 km och en
18 september 2020 • 13:24
Scania har framgångsrikt kvalificerat sig som utgivare av gröna obligationer för att påskynda övergången till ett hållbart transportsystem, efter en oberoende bedömning av dess ramverk för gröna obligationer. – Vi är väldigt stolta att nu ansluta till den grupp av framåtriktade företag som kvalificerat sig för finansiering via gröna obligationer, säger Scanias finanschef Johan Haeggman. Scania satsar starkt på att driva övergången till ett fossilfritt transportsystem och genom gröna obligationer kan vi påskynda förändringen. Vi är väl medvetna om att avveckla fossilberoendet i hela världen
18 september 2020 • 10:24
Axfoods sortiments-, inköps- och logistikbolag Dagab har inlett ett långsiktigt samarbete med Scania för fordonselektrifiering. Genom samarbetet ska Scania och Dagab tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter, och därmed verka för en grön omställning. Scania ska bidra med rådgivning och tjänster inom områden som fordonsplanering och analys av lämpliga transportrutter för elektrifiering. Scania ska även medverka i bedömningen av en effektiv laddinfratstruktur i anslutning till Dagabs nya och högautomatiserade logistikcenter i Bålsta i nordvästra Stockholm.
15 september 2020 • 13:12
Idag lanserar Scania sitt utbud av elektrifierade lastbilar, en milstolpe i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis är inriktningen för Scanias plug-in hybrid och helelektriska lastbilar främst närtrafik i städer, som butiksdistribution. Mot bakgrund av Scanias långa erfarenhet av premiumlastbilar för diesel och förnybara bränslen, är lanseringen ett stort steg i företagets utveckling. Under kommande år ska Scania fortsätta att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift. – Det är med betydande
31 juli 2020 • 10:19
Perioden präglades starkt av coronavirusets utbrott och dess följdeffekter i form av lägre efterfrågan och minskad produktion. Sammanfattning av de sex första månaderna 2020 · Nettoomsättningen minskade med 24 procent till MSEK 58 469 (77 271) · Rörelseresultatet minskade med 70 procent till MSEK 2 813 (9 444) · Kassaflödet uppgick till MSEK 1 867 (3 638) för Fordon och Tjänster · I det andra kvartalet 2020 sjönk nettoomsättningen med 38 procent till MSEK 25 418 (41 179) och rörelseresultatet minskade till MSEK -192 (5 237) Kommentar av VD Henrik Henriksson:   “Perioden
30 juli 2020 • 13:11
Scania tillkännager i dag att samtliga dess tio produktionsanläggning runtom i världen nu försörjs med fossilfri el, det mål som satts till 2020. Den sista stora produktionsanläggningen att fasa ut fossil energi är Scanias produktion i Tucumán, Argentina, får el från en vindkraftsanläggning. – Vi har arbetat målmedveten och kraftfullt för att nå målet om noll fossilenergi i vår industriella verksamhet, säger Leif Borgstedt, senior energirådgivare på Scania. Vi upphandlar el från ett flertal leverantörer som uppvisar Guarantees of Origin och andra liknande certifikat som säkerställer att elen
09 juli 2020 • 10:30
Danmarks största detaljhandelsföretag Coop kommer att ta en helelektrisk lastbil i drift för sin stadsdistribution. Detta är det senaste exemplet på hur Scania samverkar med kunder i framkant för en gemensam utveckling av hållbara transportlösningar. Danmark tillhör de främsta länderna när det gäller hållbara tunga transporter med förnybara biobränslen och hybridlösningar. Nu gör även helt elektrifierade fordon entré i landet. Scanialastbilen, med en beräknad räckvidd på 140 km, planeras att tas i drift i Coops verksamhet under första kvartalet 2021. Räckvidden kan dessutom förlängas genom
25 juni 2020 • 11:05
Scania har påbörjat leveranser av 355 Euro 6-bussar till Santiago de Chiles kollektivtrafiksystem. Leveranserna till operatören Express Uno startades i juni och avslutas i september. Euro 6-bussarna innebär en avsevärd förbättring i jämförelse med den tidigare emissionsstandarden Euro 5. Utsläppen minskar med upp till tio gånger och upp till 40 gånger jämfört med Euro 3-bussarna, som för närvarande utgör en stor del av stadsbussflottan. Av de nya fordonen, som karosseras av Caio Induscar, är 220 12,5-metersbussar för 99 resenärer och 135 ledbussar på 18,5 meter för 159 resenärer.
03 juni 2020 • 16:49
Alexander Vlaskamp har utsetts till medlem av Scanias verkställande ledning och chef för bolagets försäljningsverksamhet (Executive Vice President, Head of Sales and Marketing). Han tillträdde den 1 juni, efter att ha varit tillförordnad befattningen sedan den 30 april, och rapporterar till Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson. Alexander Vlaskamp, född 1971, är ingenjör med kandidatexamen från HAN-universitetet i Nederländerna 1995. Sedan han anställdes vid Scania i Tyskland 1996 har Alexander Vlaskamp haft ett flertal ledande befattningar inom bolagets europeiska försäljnings- och

Sidor