Nyheter

20 januari 2020 • 11:37
Den norska livsmedelsgrossisten ASKO och Scania firar trafikstarten för fyra vätgasdrivna lastbilar med eldrivlina, samt öppnandet av ASKO:s vätgasstation i Trondheim. I elektrifieringen av tunga fordon finns ingen enskild lösning som uppfyller alla behov. Ett av de spår som Scania har utvecklat tillsammans med sin kund ASKO är elektriska bränslecellslastbilar som drivs med vätgas. Denna gemensamma satsning går nu vidare in i nästa fas när fyra lastbilar sätts i pilotdrift i en faktisk verksamhet, som blir den första i sitt slag. – Scania fortsätter att utveckla spetsteknik som stödjer
11 december 2019 • 12:32
Scania har skrivit avtal med Elfenbenskustens transportministerium och kollektivtrafikoperatören Abidjan Transport Company (SOTRA) om leverans av 450 bussar. Leveransen ingår som en del i SOTRA:s omfattande satsning på att förnya bussflottan och förbättra kollektivtrafiken i staden Abidjan. – Genom avtalet stärker vi vår ställning som leverantör av hållbara lösningar för stadstrafik i Västafrika, säger Anna Carmo e Silva, chef för Scania Buses and Coaches. Under de senaste åren har Scania med framgång bidragit till att förbättra stadstrafiken i Ghana och Nigeria. Med den erfarenheten ser vi
04 november 2019 • 14:42
Scanias nettoomsättning för de nio första månaderna 2019 uppgick till 113,8 miljarder kronor, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Sammanfattning av de första nio månaderna 2019 · Under en timme i september stoppades arbetet på Scanias anläggningar globalt i syfte lära 52 000 anställda mer om klimatförändringar och diskutera företagets hållbarhetsarbete · Rörelseresultatet steg med 37 procent och uppgick till MSEK 13 889 (10 153) · Nettoomsättningen ökade med 15 procent till MSEK 113 815 (98 674) · Kassaflödet uppgick till MSEK 7 531 (-78 ) för Fordon och
04 november 2019 • 11:42
Scania tar samarbetet med Sveriges längdlandslag till nästa nivå. Utöver den tidigare vallalastbilen har landslaget nu även en specialbyggd skidbuss under tävlingssäsong. Bussen har utformats med flera innovativa ergonomi- och tekniklösningar. Den uppfyller också kraven på ett hållbart resande och transporterar skidåkare och andra medlemmar i landslaget på ett säkert sätt till olika tävlingar. – På Scania har vi än en gång skapat bra lösningar som underlättar längdlandslagets vardag. Jag hoppas verkligen att bussen ger laget en skjuts den här säsongen, säger Erik Ljungberg, Senior Vice
28 oktober 2019 • 19:43
Scania och den amerikanska fordonstillverkaren Navistar avser att utreda förutsättningarna för ett för båda parter fördelaktigt samarbete om leverans av fordon och servicetjänster till den kanadensiska gruvnäringen. Parterna planerar att i slutet av nästa år inleda provdrift med ett mindre antal av Scanias gruvlastbilar hos utvalda operatörer. Samarbetet innebär att Scanias stora kunnande och erfarenhet av att leverera kostnadseffektiva fordon och tjänster till gruvindustrin görs tillgängligt för Navistars International Trucks försäljnings- och servicenätverk. Kunder inom den internationella
25 oktober 2019 • 11:04
När Scania drar igång andra omgången av det egna acceleratorprogrammet, Innovation Factory, flyttar den ihop med den svenska tech communityn SUP46. Syftet med Scanias Innovation Factory är att lyfta fram anställdas idéer och ge medarbetare praktisk erfarenhet av att släppa en ny produkt eller tjänst på marknaden. Innovation sker ständigt på många ställen på Scania, inte minst på Forskning och Utvecklingsdivisionen med 3 800 anställda. Detta program kompletterar företagets mer storskaliga industriella initiativ för innovation med ett entreprenörsperspektiv. SUP46 har varit verksamt sedan
17 oktober 2019 • 12:28
Nya Scania Citywide ger lägre bränsle- och energiförbrukning, större passagerarkapacitet, bättre körupplevelse och mer komfort för passagerarna och föraren. I dag presenterar Scania sin nya generation bussar för stads- och förortstrafik. Med den batterielektriska Scania Citywide i självklart fokus, omfattar produktprogrammet bussar för alla bränslealternativ, med marknadens mest omfattande utbud för alternativa bränslen. – Det nya Scania Citywide-programmet kännetecknas av lägre bränsleförbrukning, större passagerarkapacitet, bättre körupplevelse och märkbart förbättrad komfort för
24 september 2019 • 11:14
Scania har skapat en virtuell plats där företagets egna experter och framtidstänkare möts och utbyter idéer med externa aktörer som forskare, futurister, videomakare och skribenter. Tillsammans målar de upp en bild av hur framtiden kan te sig och allt har sin hemvist i The Future Room. Scania vill dela mer av sin vision av hur övergången till ett hållbart transportsystem kan genomföras. Den pekar mot en ljus framtid och framhåller särskilt hur företag positivt kan främja den globala utvecklingen. Den pekar också på betydelsen av teknik och innovation för att införa nya framåtriktade koncept,
24 september 2019 • 08:14
Scania AXL är den senaste medlemmen i vår självkörande familj – en helt autonom konceptlastbil utan hytt. Ytterligare en milstolpe i utvecklingen av tunga självkörande fordon uppnås nu. En grupp Scaniaexperter inom olika utvecklingsområden har kraftsamlat och byggt en konceptlastbil som, även om att den saknar hytt, har företagets modulsystem som bas. När flera branscher verkar för att effektivisera transporter med målet att dessa ska vara mer hållbara, ökar intresset för självkörande fordon. Gruvor och inhägnade byggområden är miljöer som är särskilt lämpliga för tester med självkörande
23 september 2019 • 13:57
Scania svarar upp mot FN:s uppmaning till världsindustrin att öka insatserna och bli modigare när det gäller att bekämpa klimatförändringen. I detta ingår att sätta upp vetenskapligt baserade mål, så kallade Science Based Targets, för att minska utsläppen av växthusgaser in den takt och omfattning som vetenskapen anger. – Industrin spelar en viktig roll när det gäller att begränsa den globala uppvärmningen och bygga framtidens ekonomi med noll nettoutsläpp av koldioxid. Beslutet att svara upp mot och underteckna FN:s uppmaning förstärker det arbete vi redan har förbundit oss att utföra,

Sidor