Nyheter

17 mars 2021 • 16:37
För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning. I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania är en bra bit på väg mot att nå målet om en 50-procentig minskning till 2025 (scope 1 and 2) .   – Vi ligger före tidsplan när det gäller minskning av
17 mars 2021 • 13:37
2020 var ett år olikt alla andra. Även om Scania påverkades mycket av störningar orsakade av pandemin, lyckades företaget ändå prestera starkt och ökade sitt fokus på att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Pandemin bidrog till en historisk och global nedstängning av produktion på Scania under 2020 och en oförutsägbar efterfrågan på produkter. Trots den stora påverkan genom lägre fordonsvolymer, mildrades de negativa effekterna på rörelseresultatet genom kraftfulla kostnadsbesparingar.   Trots alla utmaningar året förde med sig höll Scania fast vid sitt syfte och tog tydliga
10 mars 2021 • 12:10
2020 präglades av pandemin och vi kämpade hårt för att stötta våra kunder med service och reservdelar för att säkerställa att de kunde hålla sina verksamheter igång. Sammanfattning av helåret 2020 • Nettoomsättningen minskade med 18 procent till MSEK 125 125 (152 419) • Rörelseresultatet minskade med 49 procent till MSEK 8 887 (17 488) • Kassaflödet uppgick till MSEK 9 180 (10 994) för Fordon och Tjänster • I det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 6 procent till MSEK 36 282 (38 604) och rörelseresultatet ökade med 1 procent till MSEK 3 638 (3 599)    Kommentar av
23 februari 2021 • 09:45
Scanias styrelse har utsett Christian Levin till ny verkställande direktör och koncernchef på Scania från den 1 maj, 2021. Christian Levin är idag operativ chef (Chief Operating Officer) för TRATON GROUP och har mer än 20 års tidigare erfarenhet från Scania. Utöver sin nya roll på Scania  kommer han fortsatt att ingå i verkställande ledningen för TRATON SE. Levin efterträder Henrik Henriksson, som kommer att lämna Scania efter 23 år, varav mer än fem år som bolagets VD, för att börja på H2 Green Steel – ett  helt nytt företag som avser att starta produktion av fossilfritt stål 2024.
17 februari 2021 • 14:59
I höstas deltog Scania i två jämförande lastbilstester i Tyskland, arrangerade av europeiska branschtidningar. Resultatet från 1000 Punkte Test (1000-poängstestet) och European Truck Challenge (ETC) har nu publicerats och Scanias 540 S vann båda testerna med stor marginal och i konkurrens med ledande konkurrenter. – Att vinna dessa tester är ännu ett bevis på att Scania är ledande inom vår industri, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och Head of Scania Trucks, och fortsätter: – När oberoende och erfarna journalister bedömer alla relevanta delar av vår produkt enligt vetenskapliga
03 februari 2021 • 09:46
Scania har beviljats tillstånd av Transportstyrelsen för att testa självkörande lastbilar på E4 mellan Södertälje och Jönköping. Testerna sker i samarbete med TuSimple, som är ledande i utvecklingen av autonoma fordon och en viktig partner i Scanias och TRATON-gruppens satsning inom detta område. Bilarna kommer att gå i nyttotrafik hos Scania Transportlaboratorium och vara lastade med gods för Scanias produktion. Testerna omfattar teknik enligt nivå 4 på den 5-gradiga SAE-skalan för självkörande fordon, vilket innebär att lastbilarna körs autonomt men av säkerhetsskäl övervakas av en förare.
15 januari 2021 • 11:56
Scania har nu emitterat sin första gröna obligation. Ett 30-tal nordiska banker, försäkringsbolag och pensionsförvaltare deltog. Budgivningen resulterade i att Scania upptar ett obligationslån om totalt 1.25 miljard kronor med fyra års löptid för investeringar som bolaget genomför för att ställa om till produktion av elektriska fordon. Det var i slutet av 2020 som Scania – som första renodlade tillverkare av kommersiella fordon – erhöll godkännande för bolagets ramverk för utgivande av gröna obligationer. – Det stora intresset för vår gröna obligation bekräftar finansbranschens vilja att
24 november 2020 • 17:41
Scania tar ett viktigt steg i strategin för att växa i Kina och övriga Asien genom att etablera en helägd anläggning för produktion av lastbilar i Rugao i Jiangsu-provinsen, 150 km nordväst om Shanghai. Serieproduktionen planeras starta i början av 2022. – Vår expansion i Kina kommer att ske stegvis och i takt med den positiva utvecklingen av marknadsförutsättningarna och den ökande efterfrågan av moderna lastbilar med ett högre teknikinslag som följer av denna. Fram till slutet av 2020-talet kan det bli fråga om betydande investeringar för att kunna dra fördel av utvecklingen liksom för att
19 november 2020 • 11:01
Från januari 2021 halverar Scania CO2-utsläppen i samtliga verksamheter i de asiatiska länderna samt i Australien och Nya Zeeland (Oceanien). Som den första tunga fordonstillverkaren har Scania gjort ett långtgående åtagande att i enlighet med vetenskapligt förankrade klimatmål – Science Based Target initiative – nå en halvering av CO2-utsläppen från den egna verksamheten till 2025 och en 20-procentig minskning av utsläppen när dess fordon används, med 2015 som basår. – Vi ser snabba framsteg i hela världen och det faktum att vi redan nu har nått målet i våra egna verksamheter i Asien och
17 november 2020 • 10:47
Med den snabba utvecklingen av elektrifierade fordon under de kommande åren behöver Scania samtidigt förstärka batteriprovning och leverera skräddarsydda batterilösningar. Scania investerar därför 160 miljoner kronor i ett nytt batterilaboratorium vid Scanias forsknings- och utvecklingscenter i Södertälje. Bygget av den 1 000 kvadratmeter stora anläggningen påbörjades nyligen och byggarbetet avslutas under våren 2021. Efter en omfattande provning och kontroll av utrustning och instrument kommer laboratoriet att vara i full drift under hösten 2021. Laboratoriet får tre 250-kvadratmeter stora

Sidor