Nyheter

01 oktober 2018 • 15:34
Scania har skapat en ny koncernorganisation som integrerar kommunikation, varumärke, marknadsföring och hållbarhet. Den nya organisationen leds av Erik Ljungberg. Den nya funktionen stärker företagets kommunikation och ökar takten och samordningen i stöttningen av företagets affärsstrategi. Communications, Brand and Marketing, som den nya enheten heter, samlar resurser och ansvar från nuvarande funktioner inom Corporate Relations med kundinriktad marknadsföring som tidigare tillhörde försäljnings och marknadsavdelningen. Den nyinrättade funktionen får även ansvar för att driva och
13 september 2018 • 12:17
Scania, en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer, välkomnar det globala engagemanget for ökad spridning av sotfria motorer i alla nya bussar och lastbilar senast 2025. Tillsammans med flera stora tillverkare av tunga fordon och motorer, uppmanar Scania fler länder att anta lagar och regler om bättre bränslekvalitet och högre utsläppskrav som banar väg för renare motorer med bättre miljöegenskaper. Sot – partiklar, PM2,5 – i utomhusluften har kopplats till flera hälsoproblem och förtida dödlighet. På senare tid visar även forskningen att sot bidrar till
10 september 2018 • 11:35
Under en tioårsperiod kommer Scania att bidra till ett nytt forskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet ska fokusera på affärsmodeller i framtidens ekosystem för transporter. – Scania är ett teknikdrivet bolag och är som sådant mycket framgångsrikt. Samtidigt står både industrin och transportsektorn inför stora förändringar och framtidens teknik kommer att driva fram helt nya affärsmodeller inom det ekosystem som Scania med kunder och partners är verksamma i. Det perspektivet kommer att vara fokus för samarbetet med Handelshögskolan, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och
22 augusti 2018 • 17:07
Scania har påbörjat den krävande processen att återuppta produktionen av tidigare beställda V8-lastbilar samt industri- och marinmotorer. En utdragen strejk vid en av Scanias främsta leverantörer av gjutgods tvingade företaget att tidigare i år införa leverans- och orderstopp. – Leveransavbrottet är sannolikt den värsta störning på flera decennier som företaget drabbats av, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Jag vill verkligen tacka våra kunder för det stora tålamod och förståelse de visat oss i denna svåra situation. Nu kommer vi på Scania att göra
20 augusti 2018 • 14:00
Det nystartade svenska materialteknikföretaget Corebon har utvecklat en revolutionerande metod för tillverkning av kolfiberkomponenter. Scanias riskkapitalbolag har nu investerat i den patenterade uppfinningen. Med säte i Arlöv, har företaget utvecklat en nyskapande metod för att tillverka komponenter av kolfiberförstärkt plast Tekniken är tillämpbar i breda produktområden, bland annat inom bilindustrin, telekomindustrin, flygindustrin och robotik. Den patenterade processen bygger på induktiv uppvärmning som gör det möjligt för Corebon att tillverka fiberkomponenter betydligt snabbare än
02 augusti 2018 • 11:23
Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 66,2 miljarder kronor under de första sex månaderna 2018, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Sammanfattning av de sex första månaderna 2018 · Rörelseresultatet steg till MSEK 6 950 (6 464) · Nettoomsättningen ökade med 9 procent till MSEK 66 228 (60 541) · Kassaflödet uppgick till MSEK -1 157 (3 290) för Fordon och Tjänster · Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna) Kommentar av VD
05 juli 2018 • 11:24
En långvarig strejk hos en av bolagets viktiga leverantörer av gjutna motorkomponenter har lett till att Scania inte kan leverera drygt 2 000 lastbilar som beställts med V8-motorer. Även försäljningen av industri- och marinmotorer påverkas. – Det är djupt beklagligt att vi för närvarande inte kan erbjuda våra kunder V8-motorn, som både är branschens riktmärke och en del av Scanias DNA. Vår försäljningsorganisation fokuserar nu på att kunna erbjuda alternativa motorer i 13-litersutförande eller andra lösningar som säkerställer att drabbade kunder kan fullgöra sina kundåtaganden. Det handlar
14 juni 2018 • 15:33
För att stärka kollektivtrafiken i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou har Scania och den franskbaserade operatören RATP Group undertecknat en avsiktsförklaring med landets regering om att bygga upp ett modernt och effektivt bussystem med 460 stadsbussar och 90 turistbussar. Trafiken startar under 2019 med en första leverans av 225 Scaniabussar. Utöver att Scania levererar stads- och turistbussar omfattar projektet även uppbyggnad av hållplatser, bussfiler och en bussdepå, samt att Scania tillhandahåller utbildning av förare och servicetekniker. I samarbete med RATP Group kommer Scania att
08 juni 2018 • 17:20
Scania har slutit ett avtal med det ledande franska företaget Nanni om leveranser av Scanias utbud inom Scania marinmotorer. Det nya partnerskapet öppnar betydande nya möjligheter för Scania inom marinområdet. – I kraft av Nannis världsomspännande försäljnings- och servicenätverk, kommer Scania omedelbart att få tillgång till den stora marknaden för fritidsbåtar. Tillväxten inom denna marknad har varit stark, vilket är ett skäl till varför partnerskapet är så attraktivt för Scania, säger Torben Dabrowski, Global Product Manager Marine, Scania. Genom att få tillgång till Scanias
25 maj 2018 • 11:39
Den tyska regeringen kommer att delfinansiera ett forskningsprojekt för att testa och utveckla tekniken för elvägar (”Trucks for German eHighways”). Scania har av Volkswagens koncernforskning fått uppdraget att leverera lastbilar till den förstudie som bolaget genomför tillsammans med Siemens inför starten av tester med elöverföring via luftledningar längs tre vägsträckor i landet. Målet för projektet Trucks for German eHighways är att minska koldioxidutsläppen från långväga lastbilstrafik. Under 2019 och 2020 kommer elektrifierade lastbilar att testas längs tre nya elvägar. Projektet är

Sidor