Nyheter

14 juni 2021 • 11:41
Som första aktör inom den tunga fordonsindustrin publicerar Scania en livscykelanalys (LCA) av distributionsfordon. Slutsatsen av analysen är att miljöpåverkan från batteridrivna fordon är markant lägre än den från ett fordon med en förbränningsmotor. Livscykelanalys är en ISO 14040/44-metod för att beräkna miljöpåverkan av produkter, och täcker in hela livscykeln med början i framställningen och förädlingen av råmaterialet, och som i det här fallet slutar med återvinning av fordonen. – Allt eftersom den tunga fordonsindustrin går över till en allt högre andel batteridrivna fordon,
10 juni 2021 • 11:12
För femte året i följd har en Scania utsetts till ”Green Truck”, en eftertraktad tysk utmärkelse för lastbilstillverkare. Priset bygger på ett presstest som två ledande tyska facktidskrifter ligger bakom, ett test som under åren har utvecklats till något av ett slags inofficiellt världsmästerskap när det handlar om transporteffektivitet för långtradare. − Orden som kommer för mig ”total framgång” och ”kundvärde”, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och global chef för Scania Trucks, som en första reaktion på nyheten om Scanias senaste triumf i Green Truck och det faktum att Scania har
27 maj 2021 • 12:06
Scanias corporate venture capital-bolag investerar 7,5 miljoner euro i Scantinel för att finansiera vidare tillväxt för dess speciella LiDAR (Light Detection and Ranging) teknik. Tyska ZEISS Ventures start-up-företag Scantinel Photonics GmbH är ledande inom LiDAR (Light Detection and Ranging). Företaget utvecklar och producerar FMCW LiDAR (Frequency Modulated Continuous Wave) sensorer för nästa generations LiDAR-system, som är en förutsättning för att nå en högre grad av automation. Tekniken som Scantinel erbjuder ger en ny dimension till data för framtida fordon eftersom sensorerna mäter
12 maj 2021 • 10:22
Den 19 maj arrangerar Scania det tredje Sustainable Transport Forum, som i år livesänds från Stockholm. Evenemanget samlar inflytelserika ledare och beslutsfattare. Sir Richard Branson – företagsledaren, entreprenören, och filantropen som tidigt tog sig an kampen mot global uppvärmning – är huvudtalare. Professor Johan Rockström, en av världens ledande forskare inom hållbarhetsfrågor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, kommer att moderera forumet. Tillsammans med talare och paneldeltagare som representerar regeringar, städer, internationella organisationer och det
10 maj 2021 • 13:03
Årets första kvartal har präglats av en hög aktivitetsnivå avseende såväl orderingång som leveranser, trots stora svårigheter relaterade till både pandemirestriktioner och leverantörskedjan. Sammanfattning av första tre månaderna 2021 •    Nettoomsättningen ökade med 8 procent till MSEK 35 708 (33 051) •    Rörelseresultatet ökade med 55 procent till MSEK 4 657 (3 005) •    Rörelsemarginalen uppgick till 13,0 procent (9,1) •    Kassaflödet uppgick till MSEK 2 862 (1 441) för Fordon och Tjänster   Kommentar av VD Christian Levin: "Årets första kvartal har präglats av en hög
06 maj 2021 • 18:24
Med ett högt tempo i teknikskiften och förändrade affärsmodeller vid horisonten anpassar Scania nu både den industriella, kommersiella och affärsutvecklande organisationen för att stå än bättre rustat för framtiden. Förändringen består av en sammanslagning av Forskning och Utveckling, Produktion och Logistik samt Inköp till en stark industriell organisation – Industrial Operations. Sammanslagningen möjliggör ytterligare produktivitets- och flödesfokus och en högre beredskap för att möta en föränderlig omvärld. Vidare slås dagens marknadsbolag för försäljning och service ihop med bolagets
17 mars 2021 • 16:37
För första gången sedan Scania satte sina vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) redogör företaget nu för framstegen i utsläppsminskningarna både från sin egen verksamhet och från fordonsanvändning. I sin egen verksamhet har Scania redan minskat koldioxidutsläppen med 43 procent jämfört med 2015 års nivåer, genom ökad energieffektivitet, minskat energislöseri och en övergång till förnybar energi. Detta betyder att Scania är en bra bit på väg mot att nå målet om en 50-procentig minskning till 2025 (scope 1 and 2) .   – Vi ligger före tidsplan när det gäller minskning av
17 mars 2021 • 13:37
2020 var ett år olikt alla andra. Även om Scania påverkades mycket av störningar orsakade av pandemin, lyckades företaget ändå prestera starkt och ökade sitt fokus på att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Pandemin bidrog till en historisk och global nedstängning av produktion på Scania under 2020 och en oförutsägbar efterfrågan på produkter. Trots den stora påverkan genom lägre fordonsvolymer, mildrades de negativa effekterna på rörelseresultatet genom kraftfulla kostnadsbesparingar.   Trots alla utmaningar året förde med sig höll Scania fast vid sitt syfte och tog tydliga
10 mars 2021 • 12:10
2020 präglades av pandemin och vi kämpade hårt för att stötta våra kunder med service och reservdelar för att säkerställa att de kunde hålla sina verksamheter igång. Sammanfattning av helåret 2020 • Nettoomsättningen minskade med 18 procent till MSEK 125 125 (152 419) • Rörelseresultatet minskade med 49 procent till MSEK 8 887 (17 488) • Kassaflödet uppgick till MSEK 9 180 (10 994) för Fordon och Tjänster • I det fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen med 6 procent till MSEK 36 282 (38 604) och rörelseresultatet ökade med 1 procent till MSEK 3 638 (3 599)    Kommentar av
23 februari 2021 • 09:45
Scanias styrelse har utsett Christian Levin till ny verkställande direktör och koncernchef på Scania från den 1 maj, 2021. Christian Levin är idag operativ chef (Chief Operating Officer) för TRATON GROUP och har mer än 20 års tidigare erfarenhet från Scania. Utöver sin nya roll på Scania  kommer han fortsatt att ingå i verkställande ledningen för TRATON SE. Levin efterträder Henrik Henriksson, som kommer att lämna Scania efter 23 år, varav mer än fem år som bolagets VD, för att börja på H2 Green Steel – ett  helt nytt företag som avser att starta produktion av fossilfritt stål 2024.

Sidor