Nyheter

15 maj 2019 • 07:37
Scania har träffat en överenskommelse med kinesiska Zoomlion Concrete Machinery om leveranser av 170 fordon för dess lastbilar med betongpumpar. Beställningen är utöver de 350 fordon som levererats tidigare i år. – Vi har ett långt samarbete med Zoomlion, den världsledande tillverkaren av betongutrustning, som påbörjades för över tio år sedan, säger Alexander Vlaskamp, Head of Trucks på Scania. Det är glädjande att våra produkter fortsätter att motsvara Zoomlions högt ställda krav. Den senaste ordern utgörs av 150 Scania P 450 8x4 lastbilar för 56-meterspumpar och 20 Scania P 450 10x4
13 maj 2019 • 13:20
Scanias nettoomsättning steg till 36,1 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya högstanivå på MSEK 4 207 vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 procent. Sammanfattning av första tre månaderna 2019 · Rörelseresultatet steg med 27 procent till MSEK 4 207 (3 315) · Nettoomsättningen ökade med 16 procent till MSEK 36 092 (31 115) · Kassaflödet uppgick till MSEK 507 (64) för Fordon och Tjänster Kommentar av VD Henrik Henriksson: "Scanias nettoomsättning steg till 36,1 miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya
02 april 2019 • 14:14
I den enskilt största beställningen hittills ska Scania leverera 100 gaslastbilar till KP Logistik med säte i Stavenhagen, Tyskland. Scania R 410-dragbilarna kommer att fördelas jämt mellan KP Logistiks depåer i Stavenhagen och Wustermark, nära Berlin. Lastbilarna ska utnyttjas för transporter av kyl- och frysvaror, främst till dagligvarukedjorna Netto och Normas butiker i östra Tyskland, däribland Berlin. – Med denna strategiska investering i gasfordon vill vi gå i spetsen för mer hållbara transporter och utgöra ett gott exempel för transportbranschen, säger VD David Brokholm, KP Logistik
21 mars 2019 • 14:23
Antalet uppkopplade fordon ökar i och med att allt fler kunder satsar på underhållsavtal och tidsbesparande service. Detta resulterar inte bara i en ökning av fordonens tid i drift utan även i en ökad mängd data som kan samlas in. Trots att det bara var två år sedan tjänsten lanserades hade Scania mer än 70 000 påskrivna Flexible Maintenance-avtal i slutet av 2018. Det är en ökning med 68 procent jämfört med 2017. Tjänsten ger kunderna upp till en hel dags extra drift per år, något som ökar deras lönsamhet och förbättrar den service de i sin tur erbjuder sina kunder. – Detta är bara en av
21 mars 2019 • 11:23
2018 blev ytterligare ett år med starka resultat och ett fortsatt fokus på att bidra till en hållbar framtid för ekosystemet för transporter och logistik. Antalet levererade fordon och serviceförsäljningen var högre än någonsin och Scanias nettoomsättning ökade till en rekordnivå. Under 2018 förenade Scania fortsatt tillväxt med att påskynda utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. – Hållbarhet är inte längre något som företag kan välja att vara för eller emot, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Det måste vi vara för att förbli relevanta. Inom Scania har vi förändrat hela bolaget i
14 mars 2019 • 12:58
2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera områden, samtidigt som vi genomförde den största industriella omställningen i bolagets historia. Sammanfattning av helåret 2018 · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 13 832 (12 434) · Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 137 126 (123 366) · Kassaflödet uppgick till MSEK 3 665 (5 696) för Fordon och Tjänster · Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna) Kommentar av VD Henrik
26 februari 2019 • 14:05
· Scania ökar närvaron i Asien · Fullt tvärfunktionell fabrik etableras i Thailand · Ökad förmåga att snabbt svara upp mot kundernas krav Scania stärker sin position i Thailand och Asien med en ny monteringsanläggning för lastbilar och busschassin i Bangkoks frihandelszon. Den nya fabriken, som också innehåller en tillverkningsanläggning för lastbilshytter, är den största produktionsinvestering som Scania genomfört utanför Europa och Latinamerika. Scania Group Thailand är fullt tvärfunktionellt inriktad med anställda från Scanias organisation för produktion och logistik, forskning
21 februari 2019 • 13:00
Karin Rådström har utsetts till medlem av Scanias verkställande ledning med ansvar för bolagets försäljningsverksamhet (Executive Vice President, Sales and Marketing). Hon tillträder befattningen den 1 mars och rapporterar till vd och koncernchef Henrik Henriksson. [Karin Rdstrm ][Karin Rdstrm ]Karin Rådström är född 1979 och anställdes vid Scania som trainee 2004 efter civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon tillträdde sin första chefsbefattning vid Scania 2007 och är sedan 2016 chef för bolagets bussförsäljning. – Jag välkomnar Karin Rådström till
20 februari 2019 • 12:49
Scania och Nobina, Nordens största kollektivtrafikoperatör, inleder försök i Barkarbystaden med självkörande bussar i linjetrafik. – Tekniken är nu tillräckligt mogen för att påbörja försök i trafik på allmän väg, säger Karin Rådström, busschef på Scania. Därmed blir detta ett av de första försöken med stora bussar i Europa. Vi kommer att lära oss mycket genom det här projektet för den fortsatta utvecklingen av autonoma bussar. Försöket kommer att genomföras i två steg: först utan resenärer innan pendlarna välkomnas ombord. Eftersom säkerheten är avgörande i försöken kommer bussarna att
15 februari 2019 • 11:53
Nu inleds ett EU-initierat försök med tysta nattleveranser till sex av McDonald’s restauranger i Stockholms innerstad med en laddhybridlastbil från Scania som körs av HAVI. På grund av störande buller tillåts normalt sett inte tunga fordon att köra i Stockholms innerstad nattetid. Därför genomförs i stället ofta leveranser till butiker och restau­ranger under morgonrusningen för att vara redo när kommersen drar igång. För att undvika att lastbilar fastnar i, eller till och med orsakar köer bland övrig trafik, utökas nu stadens försök med nattleveranser.  Leveranserna med tyst eldrift är

Sidor