Nyheter

10 december 2018 • 11:04
Scania utvecklar en bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Renova, ett återvinningsföretag i västra Sverige. Sopbilen kommer att vara utrustad med en fullt elektrifierad drivlina och en elektrisk komprimator. – Vi har ett stort intresse av att få mer erfarenhet av hur bränsleceller används i verklig drift hos våra kunder. Bränsleceller är en lovande teknologi för den nödvändiga minskningen av transportindustrins koldioxidavtryck, säger Marita Nilsson, projektledare för elektrisk drivlineteknologi vid Scania. Sopbilar används ofta i bostadsområden under tidiga morgontimmar. Med minskade
06 december 2018 • 13:11
Konsortiet BioLNG EuroNet tillkännager idag ytterligare satsningar på flytande fordonsgas, LNG, med ett utvidgat tankningsnät som borgar för storskalig spridning och långsiktig framgång. Tankningsstationerna i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Tyskland och Spanien bildar tillsammans ett sammanhängande europeiskt nätverk från Spanien till östra Polen med 400 km mellan varje station. – LNG är ett allt kostnadseffektivare bränsle för tunga fordon vars betydelse som energikälla blir viktig i den fortsatta utvecklingen av transportsektorn, säger Istvάn Kapitάny, Executive Vice
06 december 2018 • 07:10
Scania ska leverera lastbilar till tre tyska pilotanläggningar med elvägar som väntas tas i bruk nästa år. Beslutet har fattats på uppdrag av det tyska federala departementet för miljö, natur och kärnsäkerhet (BMU) efter en offentlig upphandling. Försöken inleds i delstaten Hessen längs A5 Autobahn, där den fem kilometer långa elvägssträckan med ström från kontaktledningar i båda riktningar är klar. Nästa sträcka blir en elväg längs A1 Autobahn till Lübecks hamn, som beräknas kunna tas i bruk under sommaren 2019. Sist kommer den tredje elvägen att byggas i delstaten Baden-Württemberg längs
12 november 2018 • 14:41
Scanias interna transportbolag visar hur koldioxidutsläpp kan minskas med mer än 95 procent med befintlig teknik. Scanias transporlaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Verksamheten består av 45 lastbilar och bussar, varav 14 är dragbilar för fjärrtransporter. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria* bränslen eller hybridteknik, vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 95 procent. Transportlaboratoriet grundades 2008 som en förlängning av Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning för att öka förståelsen för kundernas utmaningar och för hur deras
06 november 2018 • 13:39
Scania ska leverera 481 Euro 6-gasbussar – de renaste och tystaste bussarna på marknaden – för förnyelsen av Bogotás bussystem TransMilenio, bolagets största beställning av gasbussar någonsin. Bogotá ska ersätta sina tidigare Euro 2- och Euro 3-bussar med den senaste i lågemissionsteknik. Scanias Euro 6-gasbussar innebär ett stort steg mot renare utsläpp jämfört med de tidigare bussarna men också i förhållande till den senare emissionsklassen Euro 5. I drift med de nya Scaniabussarna sänks CO2-utsläppen med upp till 20 procent samtidigt som partikelutsläppen blir två till tre gånger lägre.
01 november 2018 • 09:34
Sammanfattning av de första nio månaderna 2018 · Rörelseresultatet uppgick till MSEK 10 153 (9 080) · Nettoomsättningen ökade med 11 procent till MSEK 98 674 (89 111) · Kassaflödet uppgick till MSEK -134 (3 002) för Fordon och Tjänster · Perioden har kantats av stora störningar i leverantörskedjan med negativt kassaflöde som följd · Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens utformning (gäller även jämförelsesiffrorna) Kommentar av VD Henrik Henriksson: “Efterfrågan på nya
01 oktober 2018 • 15:34
Scania har skapat en ny koncernorganisation som integrerar kommunikation, varumärke, marknadsföring och hållbarhet. Den nya organisationen leds av Erik Ljungberg. Den nya funktionen stärker företagets kommunikation och ökar takten och samordningen i stöttningen av företagets affärsstrategi. Communications, Brand and Marketing, som den nya enheten heter, samlar resurser och ansvar från nuvarande funktioner inom Corporate Relations med kundinriktad marknadsföring som tidigare tillhörde försäljnings och marknadsavdelningen. Den nyinrättade funktionen får även ansvar för att driva och
13 september 2018 • 12:17
Scania, en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer, välkomnar det globala engagemanget for ökad spridning av sotfria motorer i alla nya bussar och lastbilar senast 2025. Tillsammans med flera stora tillverkare av tunga fordon och motorer, uppmanar Scania fler länder att anta lagar och regler om bättre bränslekvalitet och högre utsläppskrav som banar väg för renare motorer med bättre miljöegenskaper. Sot – partiklar, PM2,5 – i utomhusluften har kopplats till flera hälsoproblem och förtida dödlighet. På senare tid visar även forskningen att sot bidrar till
10 september 2018 • 11:35
Under en tioårsperiod kommer Scania att bidra till ett nytt forskningscenter på Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet ska fokusera på affärsmodeller i framtidens ekosystem för transporter. – Scania är ett teknikdrivet bolag och är som sådant mycket framgångsrikt. Samtidigt står både industrin och transportsektorn inför stora förändringar och framtidens teknik kommer att driva fram helt nya affärsmodeller inom det ekosystem som Scania med kunder och partners är verksamma i. Det perspektivet kommer att vara fokus för samarbetet med Handelshögskolan, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och
22 augusti 2018 • 17:07
Scania har påbörjat den krävande processen att återuppta produktionen av tidigare beställda V8-lastbilar samt industri- och marinmotorer. En utdragen strejk vid en av Scanias främsta leverantörer av gjutgods tvingade företaget att tidigare i år införa leverans- och orderstopp. – Leveransavbrottet är sannolikt den värsta störning på flera decennier som företaget drabbats av, säger Alexander Vlaskamp, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Jag vill verkligen tacka våra kunder för det stora tålamod och förståelse de visat oss i denna svåra situation. Nu kommer vi på Scania att göra

Sidor